Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „TRANSELIT” S.A.

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRÎRE Nr. 37/5 din 22.07.2014 cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „TRANSELIT” S.A.

Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222 art Nr : 1057 Data intrarii in vigoare : 01.08.2014

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări “TRANSELIT” S.A. (str. Independenţei 99, or. Edineţ, IDNO 1002604000443) privind includerea unei noi clase de asigurări şi completarea altor clase de asigurări în anexa la licenţă, în temeiul art.8 lit.c) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art.24 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art.95) şi Regulamentului privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.55/6 din 08.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.719),

CONISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:
1. Se reperfectează licenţa Companiei Internaţionale de Asigurări „TRANSELIT” S.A. seria CNPF nr. 000695, eliberată la 21 ianuarie 2011 pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale) prin substituirea anexei la licenţă cu:
– includerea Clasei 6 „Asigurările de nave maritime, lacustre şi fluviale”, condiţii de asigurare a navelor maritime, lacustre şi fluviale;
– completarea Clasei 2 „Asigurările de sănătate” cu condiţii de asigurare medicală facultativă;
– completarea Clasei 12 „Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială” cu condiţii de asigurare de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 585 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN

Nr. 37/5. Chişinău, 22 iulie 2014.

Sursa: http://lex.justice.md/