Legislaţie

Legea cu privire la asigurarea

.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de

autovehicule

.

Legea privind licenţierea unor genuri de activitate

.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de

călători

.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţil or de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

.

Hotărârea CNPF pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus–malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

.

Hotărârea CNPF privind stabilirea primei de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă

.

Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor / reasigurătorilor

.

Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

.

Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului

.

Hotărârea CNPF pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule

.

Hotărârea CNPF pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului