Compania Internaţională de Asigurări Transelit vă felicită cu prilejul Zilei Asigurătorului

Compania Internaţională de Asigurări Transelit felicită cu prilejul Zilei Asigurătorului toţi asigurătorii, dar şi persoanele antrenate în domeniul asigurărilor.

O atenție aparte merită angajamentul ferm și profesionalismul asigurătorilor din Moldova de a face faţă cerinţelor, precum şi efortul de a îmbunătăţi calitatea produselor de asigurare.

Totodată, rezultate fructuoase nu ar fi posibile fără o conlucrare strânsă cu toţi actorii implicaţi domeniul asigurărilor.

Stimați colegi, Vă adresăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine, sănătate şi prosperitate. Vă dorim mult succes în realizarea dezideratelor şi obţinerea de noi progrese în dezvoltarea pieţei asigurărilor din Republica Moldova.

Cu un deosebit respect și consideraţie,

Director General CIA „TRANSELIT” SA

Ciumac Nicolae