Informaţie pentru intermediari

 

Multstimaţi intermediari!

Ţinem să reamintim despre faptul că este foarte important atât pentru Dumneavoastră cât şi pentru companie completarea formularelor care V-au fost eliberate în conformitate cu instrucţiunile primite. de asemenea o importanţă deosebită şi pentru evidenţa formularelor cu regim special aflate în posesia Dumneavoastră. Respectarea tuturor regulilor, ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de către Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SRL va elimina absolut orice situaţie neplăcută în care ar putea fi posibilă invocarea unei răspunderi materiale pentru faptele comise.

Compania Internaţională de Asigurări  „TRANSELIT” SRL apreciază foarte înalt activitatea pe care o prestaţi. Suntem în continuu lucru de creare a unor condiţii de muncă şi de remunerarea care ar satisface cerinţele Dumneavoastră.

Angajaţii companiei responsabili de relaţiile cu intermediari vor răspunde la orice întrebare pe care o veţi adresa şi vor pune la dispoziţia dumneavoastră orice informaţie şi materiale legate de activitatea profesională. Pe www.en.transelit.md vom afişa orice modificare a legislaţiei în domeniul asigurărilor din Republica Moldova precum modalitatea de implementare a acestora.

Ne puteţi contacta la numerele de telefon: 0 /246/ 25 8 09, 0 /231/ 26 1 36, 0 /22/ 54 20 81.


Vă dorim mult succes în travaliul depus!